Cô gái: Vì tiền, mẹ nhẫn tâm ép con và cháu gái bán dâm, khiến một bé có bầu, sinh con