cổ động viên tuyển Anh: Bệnh thành tích của bóng đá Việt Nam: CĐV vô tội?