cổ động viên: Cổ động viên xinh đẹp bị 'khủng bố' tin nhắn trên Facebook