cổ động viên: Cơ quan phòng chống Doping Nga được hoạt động với nhiều điều khoản nghiêm ngặt