CLB Hà Nội: Văn Quyết lập cú đúp, Hà Nội FC chật vật cầm hòa CLB mới thành lập của Thái Lan