chuyển nhượng: Cả Sanchez lẫn Lukaku đều đang nghĩ đến việc rời M.U