chuyển nhượng: Chấn động Real: 'Lật kèo' MU, bán Bale 3600 tỷ đồng sang Trung Quốc