Chuyện lạ

Voi con khóc, ôm xác mẹ không rời suốt 24 tiếng

Voi con ba tuổi khóc thương bên xác mẹ trong một khu rừng ở Ấn Độ và liên tục cố gắng đánh thức con mẹ dậy.