Chuyện lạ >> Chuyện lạ đó đây

Mỳ ăn liền đóng đá sau một phút ngoài trời -47 độ C ở Trung Quốc

Mỳ ăn liền, trứng sống đóng đá sau một phút ngoài trời ở nhiệt độ -47 độ C tại thị trấn lạnh nhất Trung Quốc.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)