Chuyện lạ >> Chuyện lạ đó đây

Mèo nhỏ nhất thế giới chỉ nặng một kilogram

Mèo đốm gỉ khi trưởng thành chỉ nặng trung bình một kilogram, nhẹ hơn một con sư tử khoảng 200 lần.

Theo Đoàn Dương (VnExpress.net)