Chuyện lạ

Hàn Quốc: Bỏ ra cả chục triệu đồng để được 'đi tù' tránh xa cuộc sống bận rộn

Ở đất nước nghiện làm việc như Hàn Quốc, việc có 1 khoảng thời gian vô lo vô nghĩ là vô cùng quý giá.

Hàn Quốc: Bỏ ra cả chục triệu đồng để được đi tù tránh xa cuộc sống bận rộn

Hàn Quốc: Bỏ ra cả chục triệu đồng để được đi tù tránh xa cuộc sống bận rộn

Hàn Quốc: Bỏ ra cả chục triệu đồng để được đi tù tránh xa cuộc sống bận rộn

Hàn Quốc: Bỏ ra cả chục triệu đồng để được đi tù tránh xa cuộc sống bận rộn

Hàn Quốc: Bỏ ra cả chục triệu đồng để được đi tù tránh xa cuộc sống bận rộn

Hàn Quốc: Bỏ ra cả chục triệu đồng để được đi tù tránh xa cuộc sống bận rộn

Hàn Quốc: Bỏ ra cả chục triệu đồng để được đi tù tránh xa cuộc sống bận rộn

Theo Jeremy (Trí Thức Trẻ)
Tin mới hơn