Chuyện lạ

Choáng ngợp với 'bệnh viện' búp bê chuyên nghiệp như dành cho con người

Bạn đã từng hình dung bệnh viện dành cho búp bê sẽ như thế nào chưa?

Choáng ngợp với 'bệnh viện' búp bê chuyên nghiệp như dành cho con người

Choáng ngợp với 'bệnh viện' búp bê chuyên nghiệp như dành cho con người - 1

Choáng ngợp với 'bệnh viện' búp bê chuyên nghiệp như dành cho con người - 2

Choáng ngợp với 'bệnh viện' búp bê chuyên nghiệp như dành cho con người - 3

Choáng ngợp với 'bệnh viện' búp bê chuyên nghiệp như dành cho con người - 4

Choáng ngợp với 'bệnh viện' búp bê chuyên nghiệp như dành cho con người - 5

Choáng ngợp với 'bệnh viện' búp bê chuyên nghiệp như dành cho con người - 6

Theo Jeremy (Trí Thức Trẻ)
Loading...