chuyện lạ đó đây: Chạy marathon gần đến đích thì bị ngã, cô gái dùng cách "độc" về đích