chuyện lạ đó đây: Gạo nếp gạo tẻ: Đừng vội đổ hết tội lên đầu cho Hân, đây mới thực sự là kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện