chuyện lạ đó đây: Nhắn tin tâm sự nhưng bạn trai rep 'Nói ít thôi', cô gái lên mạng hỏi: 'Thái độ này là ý gì đây?'