chương trình thay pin iPhone của Apple: Apple có thể hoàn trả 50 USD cho chủ nhân thay pin iPhone vào năm ngoái