chứng khoán châu Á: Chứng khoán châu Á lại chìm trong sắc đỏ