chứng khoán: Chứng khoán tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp