chung cư: Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza