chung cư: Cư dân Carina: 'Đã 3 tháng chúng tôi chưa được ngủ trong nhà!'