chung cư: TP.HCM: Thị trường Căn hộ bình dân nhộn nhịp cung - cầu