chùa Tam Chúc: Hơn 30.000 Phật tử và du khách thập phương đổ về khai hội ngôi chùa lớn nhất Việt Nam