chùa lớn nhất thế giới: Chao đảo vì dung mạo chưa lớn đã 'khuynh thành' của 3 bé gái đẹp nhất thế giới