chùa Hàm Long: Lá bùa hình người và chuyện hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'