chủ tịch nước nguyễn phú trọng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân'

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân'

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân'

    Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 (ngày 16/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng, đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân.

  • Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10

    Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10

    Sáng 16-5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.