chủ tịch nguyễn đức chung: Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung nói về âm mưu của các thế lực thù địch