chủ tịch nguyễn đức chung: Vụ bảo kê chợ Long Biên: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an vào cuộc