chủ phương tiện: Chủ 2 ô tô bị từ chối phục vụ vĩnh viễn trên đường cao tốc là ai?