chủ nhà Nga: Ai cũng ngả mũ bái phục trước tài sắp xếp của chủ nhân căn hộ 35m² này