chồng vô tâm: Em trai than vãn chê vợ lười, tôi nói vài câu khiến nó ngậm ngùi ra về và hết dám chê bai vợ