chống tham nhũng Hà Nội: PAPI 2017: Hà Nội, TP.HCM đứng cuối bảng về phòng, chống tham nhũng

  • PAPI 2017: Hà Nội, TP.HCM đứng cuối bảng về phòng, chống tham nhũng

    PAPI 2017: Hà Nội, TP.HCM đứng cuối bảng về phòng, chống tham nhũng

    Kết quả báo cáo PAPI 2017 cho thấy chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam có nhiều điểm sáng, tỷ lệ "lót tay" vào Nhà nước giảm.

  • Hà Nội khoanh vùng nơi tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng

    Hà Nội khoanh vùng nơi tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng

    Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết đang cụ thể hóa chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về việc các cơ quan của thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch đánh giá nguy cơ tiềm ẩn về tham nhũng tại cơ quan và phải nắm được nguy cơ để có biện pháp phòng ngừa.