Chống tham nhũng: Vũ Ngọc Anh khoe dáng sexy tham dự Cannes nhưng nhanh chóng bị tố nói dối