chống nước chuẩn IP67: iPhone X sống sót sau hai tuần nằm dưới sông