chống người thi hành công vụ: Nam thanh niên livestream kể lại việc cảnh sát bất ngờ ngã xuống đất khi làm việc với dân