chống người thi hành công vụ: Nhóm nam nữ dùng gạch đá tấn công khiến Thượng uý và Thiếu uý công an nhập viện