chống người thi hành công vụ: Cầm dao dài 1 m xông vào trụ sở la hét, tìm chủ tịch phường 'nói chuyện'