chồng ngoại tình: Thấy chồng vỗ mông em dâu và nói câu này, tôi nổi giận lại bị mắng ngược là hẹp hòi, tị nạnh vớ vẩn