chồng chăm vợ đẻ: Con thứ 3 tiếp tục là 'công chúa', ông bố vẫn hết lòng chăm vợ: 'Chửa còn vất vả hơn, con mình vợ mình chứ ai đâu mà không chăm'