chồng chăm vợ đẻ: Vụ tai nạn 13 người chết: Vợ muốn nắm tay chồng đang nguy kịch để có sức mạnh vượt qua