Chồng cặp bồ: Giữa trời nắng nóng như thiêu, vợ gửi con sang hàng xóm để đi đánh gh en, ngờ đâu cảnh tượng nhìn thấy khiến cô chết lặng