Chọn chồng: Cô em dâu khó đỡ chuyên giả ốm để đùn việc nhà và cái kết cay đắng sau khi bị chị chồng 'trị' đến nơi đến chốn