Chợ Viềng: Nửa đêm chợ Viềng vỡ trận, chen nhau ngộp thở hít hơi nhau thoát tắc