Chính phủ Đức: Liên minh thành công, Merkel 'thở phào' bước vào nhiệm kỳ 4