Chiến trường Syria: Mỹ dừng sản xuất Tomahawk sau khi tấn công Syria