Chiến trường Syria: Cựu binh Nga muốn chính phủ công nhận lực lượng đánh thuê ở Syria