chiến tranh thương mại Mỹ Trung: Đầu tư FDI Mỹ vào Trung Quốc tăng khủng trong tháng 1/2019 bất chấp chiến tranh thương mại