Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Nhà máy Mỹ thành nạn nhân vì đòn thuế của ông Trump