chiến tranh thương mại: Nhà máy Mỹ thành nạn nhân vì đòn thuế của ông Trump