chiến tranh thương mại: Động thái mới của Trump với Trung Quốc sẽ khiến hơn 200.000 người mất việc