chiến tranh thương mại: Đến lượt Panasonic quyết định 'nghỉ chơi' Huawei