Chiến tranh lạnh: 2 câu nói phá băng 'chiến tranh lạnh' 6 năm của vợ chồng Hà Nội

  • 2 câu nói phá băng 'chiến tranh lạnh' 6 năm của vợ chồng Hà Nội

    2 câu nói phá băng 'chiến tranh lạnh' 6 năm của vợ chồng Hà Nội

    Lần đầu tiên mở cổng đón chồng bằng câu "Anh có mệt không?" thay vì mặt nặng như chì, Dung nhận lại được nụ cười đã lâu vắng bóng.

  • Ukraine đang gài bẫy Mỹ?

    Ukraine đang gài bẫy Mỹ?

    Hành vi của Ukraine ở eo biển Kerch là một ví dụ khác về một đồng minh của Mỹ đang cố gắng giành được sự ủng hộ của quân đội Mỹ cho chương trình nghị sự của họ, trang mạng National Interest bình luận.