Chiến sự Syria: Lính đánh thuê Nga bất ngờ nổi loạn và 'phản thùng': Tìm kiếm sự bảo vệ ở phương Tây?