chia tay chia đồ: Vừa chia tay xong, tôi yêu ngay người khác còn anh cũng vội cưới vợ, nhưng không ngờ sau đó một thời gian ngắn, cả hai lại hối hận