chí trung tham gia táo quân: Táo Quân 2019: Chí Trung vẫn tham gia, Tự Long có thể làm Táo Thể thao