Chí Trung: Thử thách 10 năm giờ xưa rồi, chỉ trong vòng 1 năm, anh chàng Tư Dũng đã chứng minh sự 'dậy thì' thần kỳ trong trận Việt Nam - Jordan