Chí Trung: Mỹ chỉ trích Trung Quốc 'chẳng làm gì' giải quyết căng thẳng thương mại