Chi tiết xe Honda CR-V 2018: Giá xe Honda CR-V 2018 cao hơn dự kiến: Người trong cuộc nói gì?