chém nhau sau va chạm: Sau va chạm, nam thanh niên đi xe máy vác dao chặt tay tài xế ô tô con trước chợ