Chelsea: 'Arsenal đã cho thấy rất nhiều cá tính ở đẳng cấp hàng đầu'