che giấu tội phạm: Vụ hiệp sĩ bị đâm chết: Bắt bạn tù che giấu Tài 'mụn'