chạy thận làm 8 người tử vong: Vụ xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Những câu hỏi ám ánh người nghe