chạy thận làm 8 người tử vong: Ngày 12 xét xử BS Lương: 'CQĐT và VKS hiểu nhầm thì có thể thông cảm, nhưng phải xem xét việc Bộ Y tế làm sai!'