chạy thận làm 8 người tử vong: Thông tin mới vụ chạy thận làm 9 người tử vong