Cháy nhà ở sài gòn: Sài Gòn nóng 35 độ C, cảnh báo nguy cơ cháy nổ