cháy nhà: Lời cuối nạn nhân vụ cháy ở cửa hàng điện lạnh: Bà ơi cứu mẹ con cháu