cháy chung cư Đà Nẵng: Video Cháy chung cư ở Đà Nẵng, hàng trăm người tháo chạy